Historie muzea

Stálá expozice vylodění v Arromanches byla oficiálně otevřena « na popud pana Raymond Triboulet, prvního podprefekta osvobozené Francie » 5.června 1954 panem Réné Coty, prezidentem republiky.
Jedná se o první muzeum vybudované na památku 6. června 1944 a bitvy o Normandii.
Toto muzeum bylo postaveno na stejném místě jako kdysi samotný umělý přístav, jehož pozůstatky stále ještě můžeme spatřit několik stovek metrů od břehu.